Disclaimer

Disclaimer

Op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten via de site van Lhee-Gaarde zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Juistheid van gegevens

Op de website van Lhee-Gaarde wordt de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van gegevens. Wij hechten veel waarde aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Kennelijke typfouten binden de organisatie van Lhee-Gaarde niet. Prijswijzigingen voorbehouden; de op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend.

Websites van derden

De website van Lhee-Gaarde kan links bevatten naar websites van derden. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites.

Onderlinge verwijzingen

Linken en verwijzen naar pagina’s van Lhee-Gaarde mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Wij stellen het wel op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Copyright

De site van Lhee-Gaarde is uitsluitend beschikbaar voor persoonlijk en niet commercieel gebruik. Dit betekent dat al het overige gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming van ons is verkregen.